Antwoord van Jeroen Meus

Zout wordt ook wel degelijk voor de smaak in het water gedaan, maar ook om ervoor te zorgen dat eventuele minerale zouten van de groenten in de groenten zelf blijven. Gewoon keukenzout is overigens natriumchloride (NaCl) en is dus een ander zout dan natriumbicarbonaat (ik dacht NaHCO3). Water kookt ook sneller met wat zout in.