Antwoord van Jeroen Meus

Mijn slogan is: pasta wil zwemmen. Pasta kook je altijd in een ruime hoeveelheid water met wat zout. Zo vermijd je dat de slierten vastkleven of onevenredig gekookt zijn. Enkel door ruim voldoende water te gebruiken kan je het ideale resultaat bekomen.