Antwoord van Jeroen Meus

Helaas dat is bijna onmogelijk... Het verschil zit niet alleen in de samenstelling van het frituurvet dat frituristen gebruiken, alsook in de soort van aardappel dat ze gebruiken. De aardappelsoort die gebruikt wordt in de frituur, Innovator (een verwant van het alomgekende Bintje) wordt vaak uitsluitend aan frituristen verkocht en is dus quasi niet verkrijgbaar in de handel. Maar bak je 'Bintjes' eens in reuzel of in ossenwit (reuzel is gefilterd varkensvet en ossewit is gefilterd rundervet) en je komt al een heel eind.