Antwoord van Jeroen Meus

Ik kan moeilijk oordelen over het type room dat je gebruikt in Maleisië. Ik stel voor om de bereiding af te werken zonder toeging van room. Voeg kort voor het serveren wat room toe en laat de bereiding nadien niet meer koken.